Công ty cổ phần cơ điện Hawee, công ty hawee, hawee company, hawee factory, hawee me, hawee-me, hawee m&e, vpbank tower, MIPEC TOWER, GREEN STARS, MANDARIN GARDEN, Hawee Project Service, HAWEE PEOPLE, he thong dien, dich vu xay dung, co dien

Năng lực thi công
Cán bộ nhân viên
>
1.000
Người
Doanh thu
>
2.200
Tỷ VNĐ
Hạn mức tín dụng
>
3.000
Tỷ VNĐ
Nhà máy hawee
>
25.000
m2
Dự án thi công
250
Dự án
Lên Đầu Trang