Hawee M&E khởi động Chương trình Đào tạo Công nghệ cho Cán bộ nhân viên

27-07-2020

Share

0

shares

Nắm bắt xu hướng chuyển dịch thị trường cơ điện trong cách mạng công nghiệp 4.0, những năm gần đây, cơ điện ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng giá trị đầu tư của dự án cùng với những yêu cầu cao về công nghệ và tính thẩm mỹ, Hawee M&E nhanh chóng triển khai chiến lược đi tắt đón đầu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp với thời cuộc.

Ngày 25/07 vừa qua, Hawee chính thức kickoff chương trình đào tạo công nghệ cho cán bộ nhân viên, sẵn sàng cho chiến lược đưa Hawee trở thành nhà thầu M&E công nghệ hàng đầu, đem đến những giải pháp công nghệ tạo ra tính ưu việt cho dự án, tạo ra sự khác biệt với chi phí tối ưu , đồng thời rút ngắn tiến độ để đẩy sớm thời gian vận hành dự án đem lại hiệu quả cho chủ đầu tư.

Buổi kickoff Chương trình Đào tạo Công nghệ được thực hiện bởi các lãnh đạo phụ trách cả 3 mảng kinh doanh, kỹ thuật, thi công của Hawee M&E và có sự tham gia của các cán bộ kỹ sư nòng cốt tại các đầu cầu kết nối trực tuyến từ Bắc vào Nam với 3 chủ đề chính:

Chương trình sẽ được bắt đầu triển khai từ tháng 8 năm 2020 và liên tục đào tạo các khóa mới nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tham gia các dự án mang yếu tố quốc tế và yêu cầu công nghệ cao.

Kickoff Chương trình Đào tạo Công nghệ tại Trụ sở Hà Nội

Tại đầu cầu Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh