Hawee triển khai chương trình đào tạo dành cho trưởng nhóm thanh toán

19-05-2020

Trong mỗi dự án, từng bộ phận đều tạo ra những giá trị và quan trọng khác nhau. Tuy nhiên, bộ phận thanh toán của dự án là một trong những bộ phận nòng cốt của mỗi dự án để cùng PM lập kế hoạch và điều phối dòng tiền từ đó giúp kế hoạch thanh toán được hiệu quả.

Từ đầu năm 2020, các lớp học dành cho khối trưởng nhóm thanh toán đã được triển khai nhằm đào tạo chuyên sâu những kiến thức và những kỹ năng cần thiết cho bộ phận này. Với từng module học gắn liền với thực tiễn, cách giải quyết case study ngay tại dự án của mình, lớp học đã và sẽ mang lại những hiệu quả cao với đầu ra của khóa học sẽ giúp những trưởng nhóm thanh toán hoàn thành tốt công việc, thúc đẩy dự án hoàn thành tốt kế hoạch thanh quyết toán dự án, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho chính dự án và toàn công ty.